Contact & Betaling
Om verschillende redenen werken niet met paypal of andere.
Dit is in ieders voordeel zowel voor de klanten als voor onszelf.

Aangezien er veel Spoofingfraude actief zijn werken gewoon met overschrijvingen via bank!
Er worden geen overschrijvingen mee verzonden met het pakje.

Gelieve het open bedrag te storten op Rekeningnummer: BE22001-4283782-47
Wanneer het bedrag ontvangen is, sturen  u onmiddellijk de producten toe.

Betalingsvoorwaarden:
Voor alle producten die op rekening worden aangeschaft gelden de volgende betalingsvoorwaarden;Betaling binnen 30 dagen na bestelling van het pakket.
Wettelijke bedenktijd:

Binnen de zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de orderbevestiging, heeft de consument het recht om, zonder enige kosten, van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt.

Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. De kennisgeving moet verstuurd worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.


Gegevens opslag en verdering
Wij zullen naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen. Tevens kan de bezoeker online, telefonisch, per fax, e-mail of schriftelijk zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen.


Wij danken U voor het vertrouwen dat u in ons stelt en voor het aankopen van producten in onze online shop.

Met vriendelijke groeten,

Onze gegevens:
Linda & Tony 
GSM : 0486/595 020- email :herbalinda@telenet.be

Rekeningnummer: BE22001-4283782-47

BIC code : GEBABEBB

Leuvensesteenweg 265 
3070 Kortenberg